Voorwaarden

Voorwaarden

Wilt u goederen aanbieden?  Gaat u de zolder opruimen? Heeft u overtollige huisraad? Gunt u goederen een tweede leven?

Wij komen dit graag op afspraak bij u ophalen of u kunt het brengen.

Wilt u goederen of producten bij ons afnemen?

Wij doen te allen tijde onze uiterste best om alles in goede banen te leiden en zijn u graag in alles, binnen ons vermogen, van dienst.

Wel zijn er een aantal voorwaarden, die we graag onder uw aandacht willen brengen:

 • Spullen die worden aangeboden moeten schoon, onbeschadigd en verhandelbaar zijn.
 • E.e.a wordt beoordeeld door de persoon van ons bedrijf die de spullen in ontvangst neemt.
 • Binnen een straal van rond de 25 kilometer vanaf Herwen worden goederen op afspraak opgehaald.
 • Bezorgen binnen de gemeente Rijnwaarden is gratis, buiten Rijnwaarden  worden kosten in rekening gebracht.
 • Als afhalen voor u of bezorgen door ons niet mogelijk is, kunnen we kiezen voor toezending of transport per gerenommeerde bedrijven en de kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van de afnemer zijn.
 • Al naar gelang hetgeen dat wordt aangeboden, wordt bepaald of het afgehaald wordt of dat het bij de opslag afgegeven kan worden. Afwijkingen hierop kunnen alleen middels goed overleg bepaald worden.
 • Wij verzorgen het correct leegruimen van woningen of bedrijfspanden, ook kunnen wij ervoor zorgdragen dat deze netjes worden schoongemaakt. U kunt hierbij denken aan verhuizingen, overlijden, overtollige huisraad, etc.
 • Hierover worden aparte afspraken gemaakt en er kan een offerte voor u opgemaakt worden. Wij zorgen voor een correcte en vertrouwelijke afhandeling. (Neem contact met ons op, dan nemen wij de voorwaarden met u door.)
 • Wij accepteren geen afval. Mits er onder bepaalde voorwaarden goede afspraken over gemaakt zijn.
 • Kleding mag schoon en verpakt in een vuilniszak aangeboden worden.
 • Bij aankoop van spullen, dient u deze bij afname persoonlijk te controleren op beschadigingen, fouten, functioneren, etc. Wij kunnen daarna niet meer garant voor de goederen staan.
 • De gekochte zaken dienen direct bij afhaling of aflevering contant afgerekend te worden.
 • Als u goeden retour brengt: Van goederen of producten die u om een goede reden terugbrengt, krijgt u een tegoedbon. De goederen worden natuurlijk wel door onze medewerker gecontroleerd.
 • Als u goederen reserveert, kunnen deze ten hoogste 5 (werk)dagen gereserveerd blijven. Bij geen afname, gaan deze goederen weer terug in de verkoop. Bij afwijkingen dienen afspraken gemaakt te worden en in die gevallen vragen wij een vooruitbetaling.
 • Wij behouden ons het recht om wanneer het onverhoopt voorkomt dat goederen die nog wel op de site staan maar niet meer op voorraad blijken te zijn, te beschadigd blijken te zijn of niet geleverd kunnen worden of om welke reden dan ook, wij hierover geen restitutie verplicht zijn.
 • Onder contactgegevens vindt u onze telefoonnummers, ons adres en ons mailadres.